Afvaardigings reglement

KNHS en Regio Gelderland / Flevoland

Let op! Vanwege de lockdown zijn er belangijke wijzigingen. Lees dit HIER!


Hoeveel combinaties gaan er per categorie naar het regio kampioenschap?

Onderstaande zijn de verdelingen van het Indoor seizoen 2021/2022

Afvaardiging paarden per kring indoor 2021/2022

Afvaardiging pony’s per kring Indoor 2021/2022


Op het moment van schrijven hebben nog niet alle kringen de 2de wedstrijd voor het springen gehad. Dit betekend dat alleen de dressuur verdeelsleutel bekend is. Zodra alle kringen wel 2 selecties springen hebben gehad, zal ook de verdeelsleutel bekend worden gemaakt voor het springen.

Alle ruiters en amazones die afgevaardigd zijn naar de Regiokampioenschappen, let op !

De ruiters die zich geselecteerd hebben worden door de kring opgegeven bij het secretariaat van de Regio. Dit hoef je dus niet zelf te doen. Mocht je geselecteerd zijn en NIET mee rijden, dit dan graag per mail z.s.m. aan ons doorgeven.
Dan graag mailen naar selectiekring@gmail.com.